wyszukiwanie zaawansowane
1 » Refundacja NFZ - MOPR, PCPR, PFRON2

Refundacja NFZ - MOPR, PCPR, PFRON

Firma PHU Meta-MedRefundacja Sprzętu
Realizacja Wniosków NFZ
60-820 Poznań ul.Prusa 20
Sklep Internetowy
  M a r k e t   M e d y c z n y 
 Z D R O W Y M   B Ą D Ź 
®

Zasady Wypisywania i Potwierdzania Zleceń
Aby korzystać z refundowanych środków, należy 
postępować zgodnie z poniższą procedurą:

1. Odebrać od lekarza pierwsze zlecenie na dany– "Część A").
2. Potwierdzić "Część A" zlecenia w punkcie właściwego oddziału NFZ. 
    Zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest ważne do końca miesiąca,
    na który zostało wystawione, nie dłużej jednak niż 30 dni. Potwierdzenia należy dokonać osobiście,
    drogą pocztową lub przez pełnomocnika.

3. Oddział NFZ podczas potwierdzania pierwszego zlecenia "Części A" wystawia pacjentowi "Część B"
     zlecenia, maksymalnie na okres 12 miesięcy, lub na okres określony w dokumencie potwierdzającym
     uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
     "Część A" zlecenia, w okresie ważności "Części B", nie wymagają potwierdzenia przez Oddział Funduszu.

4. Na podstawie w/w dokumentów dokonać zakupu wybranego środka wchłaniającego w dowolnie
    wybranej aptece czy sklepie medycznym, które podpisały umowę o współpracy z oddziałem NFZ.
    Zlecenie  "Część A" pozostaje w punkcie zakupu.

5. Przy potrzebie kolejnego zakupu środka wchłaniającego udać się z "Częścią B" zlecenia do lekarza.
6. Na podstawie podpisanej "Części B" zlecenia dokonać zakupu wybranego środka wchłaniającego
    w aptece lub sklepie medycznym. "Część B" zlecenia pozostaje u świadczeniobiorcy przez okres jej ważności,
    a następnie musi zostać dostarczona przez świadczeniobiorcę do Oddziału Funduszu, który ją wystawił i potwierdził.

Wzory zleceń i upoważnienia dotyczące zaopatrzenia

Dofinansowanie dla Pacjenta
www.pfron.org.pl
www.mopr.poznan.pl
www.pcpr.info

www.nfz-poznan.pl
NFZ ZIP - Zdrowotny Informator Pacjenta
USTAWA o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Pogotowie Medyczne Falck 
Okręgowa Izba Lekarska w Poznaniu
Limity i Kody refundacji NFZ dla Pacjenta na Sprzet Ortopedyczny

Oddziały NFZ

Inne Urzędy 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl